Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัท สยามเพรส โลคัลพาร์ตส์ จำกัด
สยามเพรส www.siampresslocalparts.com
หน้าแรก สยามเพรส
เกี่ยวกับสยามเพรส
บริการ
ลูกค้าของเรา
สมัครงาน
ติดต่อบริษัทสยามเพรส

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครงาน ตำแหน่งงาน
สมัครงาน

QA/QC Engineer

จำนวน 1 Position
คุณสมับัติ
 • วุฒิปวส.หรือปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลหการหรือวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในการผลิตกระบวนการผลิต การตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ และการทดสอบ
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวงจร PDCA
 • การวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
 • ประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และสามารถเขียนและอ่าน drawing ได้
   
ตำแหน่งงานว่าง
Planning officer
จำนวน 1 Position
คุณสมับัติ
 • วุฒิปวส.หรือปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในการวางแผนการผลิต
 • การวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
 • ประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
   
Administrator
จำนวน 1 Position
คุณสมับัติ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • อายุ 20 - 25 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
พนักงานปั๊มเหล็ก
จำนวน หลายอัตรา
คุณสมับัติ
 • มีประสบการณ์การทำงานในทำงาน เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการปั๊มเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
Copyright © 2011 www. Siampresslocalparts.com. All Rights Reserved. Siam Press Local Parts Co., Ltd.